Aisha KisaVille BEN N 24

Дата рождения 17.08.2018

Мать Isa Wild Flash BEN N 24 

Отец Ch. Botsman Beaute Sauvage BEN N 24

СВОБОДНА для резерва

Видео Аиша и Армани

Видео Аиша